Povećanje web hosting paketa će se najviše odraziti na veličinu web prostora, koji se sada povećava za duplo.

Kako su potrebe prometa postale sve veće, tako su i novi paketi nadograđeni sa većim bandwidth, a kompletnu sve promjene možete vidjeti na detaljnijem prikazu web hosting paketa.

Ne brinite, cijena se nije mjenjala, tako za istu cijenu dobijete više.