img1
Ukoliko imate web stranice obavezno provjerite da li su njima svi potrebni podaci koji su propisani po zakonu. 

Koji su to obavezni podaci na web stranicama?
  • Naziv i skraćeni naziv tvrtke
  • Sjedište tvrtke
  • Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar
  • Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar
  • Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva
  • Ukoliko nije uplaćen u cijelosti, potrebno je navesti koji dio temeljnog kapitala nije uplaćen
  • Jednako vrijedi i za ukupan broj izdanih dionica i njihovih nominalnih iznosa za dionička društva
  • Prezimena i najmanje jedno ime člana uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravn odbora
  • Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa
Više podataka možete pronaći u članku. 21. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 107/07) gdje su propisane obveze objave osnovnih podataka koje trgovačka društva trebaju istaknuti na svojim web stranicama.

Prema Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 107/07), određene su kazne u slučaju nenavođenja propisanih podataka do najvišeg iznosa od 50.000kn, odnosno 7.000kn za odgovornu osobu.

Provjerite da li imate ove podatke na svojim web stranicama, a ukoliko ih nemate javite nam se kako bi vam mogli ažurirati informacije za sve koji nemaju mogućnost samostalnog mjenjanja podataka.@Bruno