img1
Kako je bilo i najavljeno, napokon je dostupna administracija besplatnih .hr domena putem web forme.

Od sada sve podatke možete mjenjati online te više nije potrebna papirnata dokumentacija.
Nije moguće mjenjati samo naziv domene, naziv korisnika i OIB.

Moramo napomenuti da je vrlo važno da su svi emailovi ispravni jer će na njih dolaziti autorizacija za produženje registracije domene.

Pristup web formi za promjenu podataka se nalazi na adresi https://registrar.carnet.hr/enduser/auth1

Jedna od novosti je da svakom promjenom korisnika automatski produžuje registraciju domene za narednu godinu dana.

Pohvalno  je to da je napokon automatiziran proces promjene podataka i bez viška papirnate dokumentacije.

Moramo napomenuti da registracija nove besplatne .hr domene se i dalje mora pokrenuti putem papirnatog obrasca.


@Bruno